2020-06-02 13:41:17

Slova za pamćenje

Mislite li da grafičko oblikovanje slova može pomoći u pamćenju pročitanog? Evo zanimljive vijesti na tu temu- na  sljedećem linku pogledajte priču o "fontu" -  zbog kojeg se pročitano  lakše pamti.


Osnovna škola "Turnić" Rijeka