2020-03-30 20:08:10

31. 3. 2020.

                                                         1. b razred

 

                     

Matematika  (dodatna nastava)

Problemski zadatci.

Pročitaj zadatke i riješi ih u bilježnicu. Zadatak ne trebaš prepisivati.

1. Na dvorištu se nalaze patke i mačke. Koliko je pataka, a koliko mačaka, ako znamo da sve životinje zajedno imaju 5 glava i 14 nogu?

2. Baki koja živi sama je u posjet došlo četvero djece s petero unučadi. Koliko komada kolača baka treba odrezati da bi svatko u kući dobio jedan komad?

Crtaj, crtaj…

 

Matematika - Jedinice i desetice

1. Ponavljanje. Pogledajte najprije sliku iz udžbenika na 102 str. i usporedite.

 

 

 

Poslušajte današnju lekciju  uz multimedijske i interaktivne sadržaje na linku: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/e30e23f8-456f-4273-8a30-113c9f7e7331/ na kojem se nalaze rubrike e-Učionica.

Vjerujem da ste spremni za zadatke u udžbeniku Moj sretni broj 1 na 102 i 103 strani pa ih riješite.

Plan ploče. U bilježnicu  napiši naslov (crvenom bojom ) i prepiši velikim tiskanim slovima.

 

                                              DESETICE I JEDINICE

 

10 JEDINICA   =  1 DESETICA                            14 = 1 D 4 J     
 

           10 J   =  1 D                                          15 = 1 D 5 J

 

 

Hrvatski jezik

Slušajte pjesmu Kapljica uz program Škola na trećem.

              

Dopunska nastava (hrvatski jezik)

Abeceda - vježbanje

Odigraj igricu. Spoji slovo s riječju.

https://wordwall.net/resource/957844/hrvatski-jezik/abeceda

 

 

                                          Puno uspjeha u radu, vaša učiteljica

 

 

   

 

 


Osnovna škola "Turnić" Rijeka