2020-02-19 11:16:04

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2019. godini i evidencija sklopljenih ugovora za 2020. godinu
U prilogu pod opširnije  možete pogledati Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu te evidenciju sklopljenih ugovora za 2020. godinu.

Osnovna škola "Turnić" Rijeka