2019-01-09 09:29:00

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - plin

KLASA: 406-09/19-01/2

URBROJ: 2170-55-01-19-4

Rijeka, 9. siječnja  2019. god.

Temeljem članka 13. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u školi od 23.03.2017. godine, ravnateljica škole dana 9. siječnja 2019. godine donosi slijedeću:

OBAVIJEST O ODABIRU  NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  • Naziv i sjedište naručitelja: Osnovna škola Turnić, Franje Čandeka 20, 51000 Rijeka, OIB: 05694325239
  • Predmet nabave: nabava i dostava prirodnog plina za potrebe grijanja OŠ Turnić  za 2019. godinu (CPV 09123000-7)
  • Evidencijski broj nabave: 04/2018
  • Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

ENERGO d.o.o., Dolac 14/I, 51 000 Rijeka, OIB: 99393766301

  • Sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u školi, naručitelj objavom ove Obavijesti na svojoj web stranici: www.os-turnic-ri.skole.hrstječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

 

Ravnateljica:

Ljiljana Kulaš-Jutrović, prof.

 

 


Osnovna škola "Turnić" Rijeka