2014-04-29 17:50:00

Optičko miješanje boja

Nina 4.b

 

Barbara 4.b

 

Karla Inea 4.b

 

Luka 4.b

 

Mustafa 4.b

 

Paola 4.b

 

Petra 4.b

 

Valentina 4.b


Osnovna škola "Turnić" Rijeka